• slitiny železa, mědi, hliníku, cínu, zinku, olova

 • ŽELEZO
  Ferrum, Fe, chemický prvek VIII. skupiny periodické soustavy, atomové číslo 26, relativní atomová hmotnost 55,847, bílý, lesklý, nepříliš tvrdý tažný feromagnetický kov, teplota tavení 1528 °C, teplota varu 2735 °C, měrná hmotnost 7,86 g/cm3, známý již v pravěku

 • MĚĎ
  Cuprum, Cu, chemický prvek I.B skupiny periodické soustavy, atomové číslo 29, relativní atomová hmotnost 63,546, červenavý, dosti měkký tažný kov, dobrý vodič tepla a elektřiny, teplota tavení 1083 °C, teplota varu 2350 °C, měrná hmotnost 8,93 g/cm3, známý již v době bronzové

 • HLINÍK
  Aluminium, Al, chemický prvek III.B skupiny periodické soustavy, atomové číslo 13, relativní atomová hmotnost 26,981, stříbřitě bílý, lesklý, lehký, tažný kov, dobře vede elektrický proud, teplota tavení 660 °C, teplota varu 2270 °C, měrná hmotnost 2,7 g/cm3, objeven v roce 1825

 • CÍN
  Stannum, Sn, chemický prvek IV.B skupiny periodické soustavy, atomové číslo 50, relativní atomová hmotnost 118,690, stříbřitě lesklý, bílý, poměrně měkký, velmi tažný kov, teplota tavení 231,8 °C, teplota varu 2362 °C, měrná hmotnost 5,8g/cm3, známý již v pravěku

 • ZINEK
  Zincum, Zn, chemický prvek II.B skupiny periodické soustavy, atomové číslo 30, relativní atomová hmotnost 65,380, modro-bílý lesklý kov, teplota tavení 419 °C, teplota varu 905,7 °C, měrná hmotnost 7,13 g/cm3, objeven v roce 1695

 • OLOVO
  Plumbum, Pb, chemický prvek IV.B skupiny periodické soustavy, atomové číslo 82, relativní atomová hmotnost 207,2, modro-bilý, měkký tažný kov, teplota tavení 327,4 °C. teplota varu 1750 °C, měrná hmotnost 11,34 g/cm3, známý již v pravěku